Μαΐου 18 2015

Μικροσκόπια στο εργαστήρι μας!!

lab_technician_job_microscope_bugs_worm1

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος για τις Λίμνες, στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας  χρησιμοποιήσαμε ηλεκτρονικά μικροσκόπια προκειμένου να μελετήσουμε δείγματα νερού από τις λίμνες της Δοιράνης και της Καστοριάς. Πιο συγκεκριμένα και αφού μάθαμε τα μέρη ενός μικροσκοπίου (..και κάποια μυστικά χρήσης του.. με τη βοήθεια ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ) στη συνέχεια τοποθετήσαμε σε αντικειμενοφόρους δείγματα από τις δύο λίμνες. Με τη βοήθεια Κλείδας μακροασπονδύλων και ειδών φυτοπλαγκτού εντοπίσαμε διάφορους μικροοργανισμούς (δυστυχώς δεν κινούνταν μιας και τα δείγματα νερού ήταν παλιά) και αφού τους σχεδιάσαμε στο παραπάνω ΦΕ 1, τους καταγράψαμε , συγκρίνοντας ουσιαστικά το μικρόκοσμο των δύο λιμνών. Παράλληλα,  προσπαθήσαμε με τη βοήθεια ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιολόγησης ποιότητας νερού να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε βιοτικούς δείκτες καθαρότητας ή μη των νερών των δύο λιμνών.