Νοεμβρίου 5 2014

ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

logo

 

Παρακάτω παραθέτουμε την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου η οποία συντάχθηκε το Μάιο του 2014.Ύστερα από συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων  οι ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου συνδιαμόρφωσαν την παρακάτω έκθεση, αφού πρώτα μελέτησαν επιμέρους δείκτες.

Για πληροφορίες  σχετικά με το θεματικό πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορε’ίτε να επισκέπτεστε το παρατηρητήριο της ΑΕΕ    http://aee.iep.edu.gr/

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2014

Νοεμβρίου 5 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

logo

Παρακάτω παραθέτουμε το σχέδιο δράσης το οποίο και διαμορφώθηκε βάση των συμπερασμάτων της έκθεσης  Γενικής Εκτίμησης 2014 και την έκθεση συστηματικής διερεύνησης του δείκτη 2.1 »Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής» . Στο σχέδιο δράσης ως σχολική μονάδα καταλήξαμε στην αναδιαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2014-2015